SA-YAH
"Fetin' i Mama"

1. Fetin' i Mama
2. Vola
3. Dombosa
4. Tsy tsara
5. Niova Donia
6. Marinah
7. Vibe Zagnaharimbato
8. Mijaly
9. Ino tianao
10. Anao be vava